Uslovi korišćenja

UGOVOR O PRANJU VOZILA NA ADRESI PRIMAOCA USLUGE

Davalac usluga:  Tiziano Zebinati PR auto perionica Magic wash Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 66
Pranje vozila na adresi korisnika, šifra delatnosti 4520
MB 65695677, PIB 111837866
Web adresa:https://www.magicwash.rs/
Mail : magicwash.rs@gmail.com, Kontakt telefon 063/8862612

Primalac usluga: Stranka koja traži uslugu pranja vozila na adresi

OPŠTI USLOVI

Magic wash vrši pranje vozila na adresi koja primaocu usluga  odgovara. Davalac usluga koristi  najsavremenija sredstva renomirane Švajcarske firme RIWAX-Chemie AG . Waterless šampon za suvo pranje vozila je bezbedan za Vas, Vaše vozilo i okolinu.

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Magic wash Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Magic wash i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Magic wash i korisnik ne dogovore drugačije.
Opšti uslovi biće objavljeni na sajtu davaoca usluga a ako primaocu usluga nije dostupan sajt davoca usluga, primilac usluga će se upoznati sa opštim uslovima neposredno pre pružanja usluge.

CENE USLUGA

Magic wash samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa Magic wash -a.
Magic wash zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obaveštava korisnika.

IZJAVA O PDV-u

Tiziano Zerbinati Pr auto perionica Magic Wash Beograd nije u sistemu PDV-a.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sledeće informacije se odnose na našu veb lokaciju.
Zaštita podataka je za nas vrlo važna, zato tretiramo vaše podatke poverljivo i prema zakonskim propisima o zaštiti podataka.                                                                                    U ime MAGIC WASH obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u MAGIC WASH (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

KORIŠĆENJE NAŠE WEB STRANICE

Magicwash.rs se može koristiti bez unošenja ličnih podataka. S druge strane, lični podaci su potrebni za korišćenje naših usluga, jer se za naše ponude oslanjamo na tačne specifikacije podataka korisnika usluge. Podaci prikupljeni na veb lokaciji neće biti prosleđeni trećim licima bez vašeg pristanka.

ANONIMNO KORIŠĆENJE WEB STRANICE

Kada koristite našu veb stranicu ne postoji obaveza ostavljanja ličnih podataka. Pored toga, sve informacije prikupljene pomoću alata za analizu koji prate ponašanje korisnika posetilaca veb stranica anonimne su skraćivanjem korisničke IP adrese.

SIGURNOST PUTEM SSL ENKRIPCIJE

Veb lokacija Magicwash.rs koristi šifrovanje bezbednosti. Time se osigurava da treće strane prilikom prenosa vaših podataka ne mogu da ga pregledaju.Treba napomenuti da mogu postojati sigurnosne praznine sa svakim prenosom podataka na Internetu i zbog toga se one ne mogu isključiti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

PRUŽANJE PODATAKA PRI KORIŠĆENJU USLUGA

Zavisno od naših usluga koje želite da koristite, potrebni su nam različiti lični podaci i vaša saglasnost za korišćenje tih podataka.

KOLAČI

Da bismo optimizirali našu veb stranicu, koristimo kolačiće na našoj veb lokaciji. Ovi kolačići se koriste s jedne strane radi lakšeg korišćenja veb lokacije, a sa druge strane za analizu ponašanja korisnika posetilaca veb lokacije. Imate mogućnost da odbacite upotrebu kolačića u vašem pregledaču i ne dozvolite njihovu upotrebu.

GOOGLE ANALYTICS

Na našoj veb lokaciji koristimo „Google Universal Analitics“ kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043 USA (u daljem tekstu „Google“). Primarna svrha Google kolačića je da analizira ponašanje korisnika na veb lokaciji i na taj način pojednostavljuje i optimizira upotrebu veb stranice za korisnike.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Magic wash je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

POLITIKA REKLAMACIJE

Za svako direktno oštećenje primalac usluge  mora da stavi primedbu neposredno nakon izvršenja usluge, u suprotnom pretpostaviće se da se radi o već postojećem oštećenju ili da je ono nastalo nakon izvršenja usluge od  strane Magic wash. Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti i mora biti potpisana od strane korisnika. Na podnetu reklamaciju, Magic wash je dužan da se izjasni u roku od 8 dana od podnošenja iste.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost Magic wash je strogo ograničena na direktno fizičko oštećenje vozila. Sve druge vrste oštećenja se isključuju.
Primalac usluga se obavezuje da sačeka davaoca usluga na dogovorenoj lokaciji ( garaža, ispred kuće, zgrade i sl.) kako bi zajedno utvrdili stanje vozila pre i nakon pranja pranja vozila a davalac usluga zadržava pravo da fotografiše vozilo mobilnim telefonom, od strane davoca usluge pre i nakon pranja vozila.
Davalac usluge odgovara za štetu koju pričini tokom pranja vozila samo ako do fizičkog oštećenja vozila dođe  usled grube napažnje davaoca usluga.
Primalac usluga je dužan da nakon pranja vozila preuzme vozilo i ako ima neku primedbu u vezi oštećenja vozila dužan je  da odmah izvrši reklamaciju na licu mesta u prisustvu davaoca usluge.
Nakon prijema vozila od strane primaoca usluge, primalac usluge ne može tražiti od davaoca usluge nakandu štete koja je prouzrokovana pranjem vozila.

Magic wash snosi odgovornost isključivo za svoje perače koji će obavezno nositi obeležja firme i koji za pranje auta koriste sredstva renomirane Švajcarske firme Riwax.

Ukoliko primalac usluge otkaže uslugu sat ili manje od zakazanog termina, ili se ne pojavi ni deset minuta nakon što se perač pojavi na željenoj adresi, usluga se naplaćuje po važećem cenovniku.

 

NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA USLUGE

Ukoliko vremenske prilike ne dozvoljavaju da se izvrsi, usluga se ne naplacuje i željeni termin se otkazuje.

 

NAKNADA ŠTETE

Ukoliko je šteta nastala nepažnjom Magic wash-a, korisniku će biti nadoknađen iznos potreban da se vozilo vrati u stanje u kom bi se nalazilo da nije bilo štetne radnje.

NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Pravo na korišćenje usluga Magic wash koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice.

REŠAVANJE SPOROVA

Korisnik i Magic wash su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.
Korisnik i Magic wash su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije.

KONTAKT PODACI

Sva pitanja, žalbe, sugestije možete uputiti na mail adresu : magicwash.rs@gmail.com ili na broj telefona 063/8862612.

naznači o kakvoj vrsti usluge su ti potrebne informacije ili razlog što nas kontaktiraš